Service og Kvalitet

På Køge Torvets Apotek, Køge Stations Apotek og Solrød Apotek arbejder vi kontinuerligt med kvaliteten. Vi arbejder til stadighed med at sikre kvaliteten af vores varer og ydelser. Kvalitetssikringen tager udgangspunkt i et gennemarbejdet kvalitetskoncept, som danner grundlag for alt, hvad vi beskæftiger os med. Kvalitetsstyring handler i høj grad om motivation og udvikling, og her spiller medarbejderstaben en vigtig rolle. Der skal løftes i flok, når kvalitetsstyringen bruges til gavn for apotekets kunder.

Lovgivningen foreskriver, at apoteket skal offentliggøre og dokumentere sine kvalitetsmål:

• Inden for normal åbningstid må ventetiden, for at blive ekspederet på Køge Torvets Apotek, Køge Stations Apotek og Solrød Apotek, højst være 10 minutter for 95% af vores kunder, og den gennemsnitlige ventetid må maksimalt være 5 minutter.

• Det er vigtigt at apotekets ydelser er fejlfri. Højst 0,02% af ekspeditionerne på recept, herunder også fejl på dosiskort til dosisdispenserede lægemidler, må være behæftet med fejl, svarende til højst 2-3 fejl pr. måned.

• Køge Torvets Apotek, Køge Stations Apotek og Solrød Apotek skal kunne tilfredsstille mindst 98% af alle forespørgsler på lægemidler.

• Alle kunder, der modtager dosisdispenserede lægemidler, skal have en kopi af doseringskortet, og tilbydes kopi af indlægssedler til de lægemidler, der findes i doseringsbeholderen, såfremt lægemidlerne har en indlægsseddel.

• En stor del af apotekspersonalets daglige arbejde består i at vejlede vores kunder i hvordan medicinen skal anvendes. Det er derfor også apotekets mål at mindst 95% af vores kunder, der præsenterer et symptom og beder om råd til behandling heraf samt kunder, som forespørger på lægemidler, naturlægemidler, stærke vitamin- og mineralpræparater til sig selv, til egne børn under 15 år eller til egne hobbydyr, inviteres til dialog og i den forbindelse tilbydes information og/eller rådgivning.Alle kvalitetsmål offentliggøres på hjemmesiden www.apoteket.dk, hvor det også er muligt at få oplyst apotekets kvalitetsregistreringer på ovennævnte mål. Endvidere kan apotekets kvalitetsmål og efterlevelsen heraf i form af kvalitetsregistreringer blive forvist ved henvendelse til personalet på hhv. Køge Torvets Apotek, Køge Stations Apotek og Solrød Apotek.

De senest offentliggjorte oplysninger om Køge Torvets, Køge Stations Apotek og Solrød Apotek, herunder tabel med udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres, kan ses ved at klikke her. 

Senest offentliggjorte kvalitetsregistreringer for hhv. Køge Torvets Apotek, Køge Stations Apotek og Solrød Apotek  kan søges frem på hjemmesiden www.apoteket.dk.


Apoteket er akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel "DDKM" og modtager kontrolbesøg fra IKAS, Lægemiddelstyrelsen og Fødevarestyrelsen.


Reklamationer bliver alle behandlet med henblik på at forbedre vores kvalitet.
Eventuelle servicetilkendegivelser eller klager stiles direkte til Apoteker Peter Schjørring-Thyssen på pst@apoteket.dk.

Apoteket er tilgængeligt for alle kunder
Apoteket har meget andet end lægemidler, for eksempel et bredt udvalg af cremer, vitaminer, ernæringsdrikke, børneartikler, prævention og midler til tandpleje. Når man ringer til Køge Torvets Apotek, Køge Stations Apotek og Solrød Apotek får man svar med det samme. Kunden skal ikke vente i en omstilling, men bliver betjent af første ledige medarbejder.


Apoteket har gjort meget for at forbedre forholdene for handicappede.
På Køge Torvets Apotek er der placeret en tilkaldeklokke på gaden, der muliggør ekspedition på gaden såfremt kunderne ikke kan komme op ad trappen på den fredede bygning. Klokken tilkalder den første ledige medarbejder. Vi hjælper gerne kunder ind på apoteket eller ekspederer udenfor, hvis kunden har behov for det. Klokken sikrer, at alle borgere kan få god service.

 

Køge Stations Apotek og Solrød Apotek er indrettet så det er muligt at trille direkte ind fra gaden og bevæge sig rundt i kundelokalet med barnevogn og el-scooter.
På både Køge Torvets Apotek, Køge Stations Apotek og Solrød Apotek er der automatisk døråbning og brede døre. Apotekets personale vil så vidt muligt imødekomme eventuelle individuelle behov ved forskellige handicap.
Apotekets personale arbejder på at yde størst mulig diskretion i ekspeditionen.
Apoteket udbringer medicin, hvis det ikke er muligt at komme på apoteket. Alle apotekets forsendelseskunder har mulighed for at kontakte apoteket telefonisk og/eller elektronisk og afgive bestilling på medicin samt modtage information om deres medicin.Forsendelse af medicin og andre varer
Det er muligt at få sendt medicin og andre varer med apotekets bud eller pr. post.

Budlevering
Medicin og andre varer, der lagerføres, leveres samme dag mellem kl.13.00 og 17.00, ved bestilling inden kl. 13.00 - dog ikke lørdage samt søn- og helligdage.
Der leveres kun i apotekets nærområde. Pris for levering: kr. 50.00
Særlige forhold gør sig gældende for Køge Stations Apoteks vagttjeneste.
Kontakt venligst apoteket for yderligere oplysninger.

Postlevering
Meidicin og andre varer, der lagerføres, leveres med posten næste hverdag, dog under hensyntagen til gældende leveringsbetingelser fra Post Danmark.
Pris for postlevering fastsættes i henhold til Post Danmarks gældende takst.
Kontakt venligst apoteket for yderligere oplysninger.

Pillepas/Schengenattest
Skal du have medicin med på din rejse til udlandet, rådgiver Køge Torvets Apotek, Køge Stations Apotek og Solrød Apotek dig om Pillepas og opbevaring af medicin under og på rejsen.
Læs mere om, hvilke lande der kræver Pillepas/Schengenattest ved indførsel af visse typer medicin: www.apoteket.dk

 
Web & hosting: Vision Trade Aps