Personalets uddannelse

 

På Køge Apotek og Solrød Apotek er der udelukkende ansat faguddannet personale til betjening af apotekets kunder i skranken på apoteket, og til besvarelse af spørgsmål på apotekets telefon eller via mail. Apotekets faguddannede personale er enten farmaceuter eller farmakonomer.

 

Farmaceut
Farmaceuter kan efter en 5-årig uddannelse på Danmarks Farmaceutiske Universitet, kalde sig Cand. pharm. Uddannelsen fokuserer på, hvordan lægemidler udvikles og fremstilles, hvordan lægemidler virker samt hvordan lægemidler kontrolleres og anvendes. Farmaceuterne får via uddannelsen mulighed for at svare på alle slags spørgsmål om korrekt brug af medicin. En apoteker skal være uddannet farmaceut.
 

Læs mere på www.dfuni.dk


Farmakonom
Farmakonomer hed tidligere apoteksassistenter, og de har en grundig 3-årig uddannelse bag sig. Uddannelsen giver farmakonomerne en bred alsidig faglig insigt i lægemidler, sundhedsaspekter og sygdomme, som sætter dem i stand til at tilbyde kvalificeret information og rådgivning inden for alle apotekets ydelser.
 

Læs mere på www.pharmakon.dk

 

Funktionsansvarlige

På apoteket gør vi det som vi er bedst til, og arbejder med forskellige funktionsansvar. Alle faglærte medarbejdere er kompetente til at svare på de fleste faglige spørgsmål, og de fleste medarbejdere har derudover er særligt funktionsansvar på apoteket.

 

 

Særlige funktionsansvar på apoteket er:

 

Apoteker

Souschef

Kvalitetsansvar

IT-ansvar

Fagligt ansvar

Uddannelsesansvar

Dosisdispenseringsansvar

Bogholderiansvar

Vagtansvar

Skemaansvar

Logistikansvar

Kampagneansvar

Selvvalgsansvar

 

 

 

 

Personalet på Køge Apotek og på Solrød Apotek

 

Den gode holdånd på Køge Apotek og Solrød Apotek kommer til udtryk på mange forskellige måder. Mange af apotekets personaler arbejder på begge apoteker, hvilket giver et godt samarbejde og en god variation i hverdagen. Den konstruktive dialog løber som en rød tråd gennem vores arbejdsplads, og arbejdsmiljø har en høj prioritet hos os. Vi tror på, at når man selv har det godt, kan man bedst yde optimal kundeservice. Et andet centralt element er vores indretning, som er nøje planlagt. Apoteket er indrettet på en facon, der både er praktisk, effektiv og behagelig for personalet og for kunderne, som skal have en positiv oplevelse, når de besøger apoteket.

 

 

Faglighed og kundeservice i centrum
Vores medarbejderstab tæller 20 farmakonomer, 4 farmaceuter, 2 servicemedarbejder og 6 bude. Vi har hvert halvår 2 farmaceutstuderende fra Danmarks Farmaceutiske Universitet på studieophold, da vi mener, at det er vigtigt at medvirke til den faglige udvikling. Vi har taget højde for, at en del af vores kunder er ældre eller handicappede borgere, der måske har svært ved at komme på apoteket. Vi har derfor en fast chauffør til rådighed hele dagen, som kører mindst to faste ruter rundt i Køge og opland. Når recepten er indleveret, går der ikke lang tid, inden budet er på vej ud med medicinen. Vi samarbejder tæt med plejehjemmene og de lokale læger og speciallæger, og vi yder god service overfor områdets institutioner. Køge Apotek er også tilkalde-vagtapotek for hele oplandet.


 

Information og rådgivning
På Køge Apotek og på Solrød Apotek gives professionel rådgivning. Det fagligt kompetente personale fokuserer ikke kun på udlevering af medicin, men også på kundens unikke behov. Derfor har vi skabt de optimale betingelser for kvalificeret rådgivning indenfor helbred, sundhed og forebyggelse. Det giver kunden sikkerhed og tryghed for altid at få det rette lægemiddel og den rette rådgivning vedrørende den konkrete behandling.

 

 

Medarbejderudvikling
Der bruges mange ressourcer på at optimere personalets viden, da der stilles store forventninger til dem. Det er nemlig dem, som tegner Køge Apoteks profil hver eneste dag. Vi har en efteruddannelsesplan, som betyder at alle ansatte løbende bliver efteruddannet. Dermed sikres det, at alle er ajour med de seneste sundhedsfaglige tiltag. Personalet skal hver dag vejlede en bred vifte af mennesker med vidt forskellige behov, og derfor går vi aldrig på kompromis med vores ansattes kvalifikationer. Kommunikation med kunden er vigtig og medarbejderne på Køge Apotek er gode til at skabe en tillidsfuld dialog med kunden.

 


Køge Apotek og Solrød Apotek er kåret som Årets Apotek i Danmark. Til grund for kåringen ligger bl.a. en stor medarbejdertilfredshedsundersøgelse, som viser, at personale og ledelse har fundet en fornuftig balance mellem ledelse og drift.

 


 

 
Web & hosting: Vision Trade Aps