Et apotek er en travl arbejdsplads, hvor der dagligt træffes mange beslutninger. Selvom der er meget at lave, er kundeservicen dog altid i centrum. Vi har hele tiden fokus på kvalitet, og personalet er vant til at sætte kundens behov i første række.

Vi arbejder til stadighed med at sikre kvaliteten af vores ydelser. Kvalitetssikringen tager udgangspunkt i en gennemarbejdet kvalitetshåndbog, som danner grundlag for alt, hvad vi beskæftiger os med. Kvalitetsstyring handler i høj grad om motivation og udvikling, og her spiller medarbejderstaben en vigtig rolle. Der skal løftes i flok, når kvalitetsstyringen bruges til gavn for apotekets kunder.

Kvalitetsstyring og Servicemål
Apoteket arbejder efter den danske kvalitetsmodel DDKM. Apoteket har følgende servicemål:

Ventetid: Inden for normal åbningstid må ventetiden for at blive ekspederet højst være 10 minutter for 95 % af vores kunder og den gennemsnitlige ventetid må maksimalt være 5 minutter.

Utilsigtede lægemiddelrelaterede hændelser: Højst 0,02 % af vores ekspeditioner af receptpligtige, herunder dosisdispenserede, lægemidler til mennesker og dyr må være behæftet med fejl.

Leveringsgrad: Apoteket skal kunne tilfredsstille mindst 98 % af alle forespørgsler på receptpligtige lægemidler til mennesker.

Information/rådgivning: Mindst 95 % af apotekets kunder, der hjenter lægemidler, naturlægemidler, stærke vitamin og mineralpræparater og relaterede præparater til sig selv eller til børn under 15 år skal inviteres til dialog.

Handicaphjælp: I Køge er der placeret en tilkaldeklokke på gaden, der muliggør ekspedition på gaden såfremt kunderne ikke kan komme op ad trappen på den fredede bygning. Vi hjælper gerne kunder ind på apoteket eller ekspederer udenfor, hvis kunden har behov for det. Klokken sikrer, at alle borgere kan få god service. I Solrød er der intet trin, hvilket betyder at alle former for handicapkøretøjer kan køre direkte ind i apotekets lokaler. På begge enheder er der brede automatiske døre og hjælpsomt personale.

Apoteket har meget andet end lægemidler, for eksempel et bredt udvalg af cremer, vitaminer, børneartikler, prævention og midler til tandpleje. Når man ringer til Køge Apotek får man svar med det samme. Kunden skal ikke vente i en omstilling, men bliver betjent straks.

 
Web & hosting: Vision Trade Aps